Specjalizacja : prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo medyczne i farmaceutyczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo odszkodowawcze.

Kancelaria adwokacka adwokata Wojciech Kała oferuje obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu m.in.:

prawa cywilnego
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień
prawa rodzinnego
prawa medycznego
prawa karnego
prawa karno-skarbowego
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
prawa administracyjnego
prawa zamówień publicznych
prawa gospodarczego i handlowego
prawa lotniczego
negocjacji
postępowań egzekucyjnych i windykacji

Adwokat Wojciech Kała reprezentuje klientów przed urzędami, organami ścigania, sądami oraz trybunałami.