Adwokat Wojciech Kała – Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju 

Mecenas Wojciech Kała
Kontakt 511040478
Edukację prawniczą rozpocząłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterską „Odpowiedzialność w umowie o świadczenie usług edukacyjnych” napisałem pod kierownictwem naukowym dr hab. prof. UŚ Leszka Ogiegło i obroniłem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
Podczas studiów odbyłem praktykę w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, w Wydziale II Karnym, oraz staż w tymże Sądzie, w Wydziale I Cywilnym na stanowisku referent stażysta. Odbyłem również staż w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju na stanowisku referent stażysta. Po zakończeniu stażu zaproponowano mi pozostanie na stanowisku referenta w ramach umowy o pracę na czas określony. Poza pracą zawodową prowadziłem również działalność społeczną, uczestnicząc w pracach organizacji społecznych i sportowych.
Przed rozpoczęciem aplikacji odbyłem roczną praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju u przyszłego patrona.
W okresie odbywania aplikacji adwokackiej zaliczyłem szereg praktyk zawodowych w sądach powszechnych i jednostkach prokuratury na obszarze działania apelacji katowickiej. W trakcie trwania aplikacji adwokackiej uczestniczyłem w cotygodniowych szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz dodatkowych szkoleniach tematycznych.
Dzięki odbyciu aplikacji w trzech różnych Kancelariach Adwokackich mogłem zapoznać się z wieloma różnymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego i handlowego. Równocześnie w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowałem również z wieloma innymi Kancelariami z terenu całego kraju.
Szeroka praktyka tychże kancelarii pomogła mi w zdobyciu doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed Sądami, Prokuraturami oraz organami administracji publicznej.

Zapraszam do Kantaku  Strona FB 

mgr Agnieszka Muskus
Asystent Prawny Agnieszka Muskus – mgr prawa, ukończyła Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, specjalizuje się w sprawach rodzinnych, karnych i upadłościowych. Z Kancelarią związana jest prawie od samego początku swojej kariery w prawniczej.
Po ukończeniu studiów licencjackich w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w
Katowicach na kierunku administracja specjalizacja administracja samorządowa rozpoczęłam
przygodę z prawem.
Edukację prawniczą rozpoczęłam w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach
na Wydziale Prawa i zakończyłam je tytułem magistra po obronie pracy magisterskiej pt.
„Status osoby zaginionej, instytucja uznania za zmarłego oraz status zwłok na gruncie prawa
polskiego”.
Podczas studiów odbyłam praktykę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
następnie odbyłam tam staż na stanowisku pracownika administracyjnego. Odbyłam również
praktyki w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne praktyki odbyłam w Kancelarii
Adwokackiej a po zakończeniu praktyk zaproponowano mi staż a w konsekwencji umowę o
pracę na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Adwokackiej adwokata Wojciecha
Kała w Jastrzębiu-Zdroju.
Swoje nabyte umiejętności prawne odnajduję przede wszystkim w gałęzi prawa rodzinnego,
cywilnego oraz karnego. Codziennie i z całą stanowczością wobec siebie staram się podnosić
swoje kwalifikacje zawodowe.
wojciech-kala-logo
Aplikant Adwokacki Aldona Staniek – aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach; absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka, realizowanych przez Katedrę Prawa Karnego, działających w ramach Katedry Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autorka monografii pt. “Odpowiedzialność za błąd medyczny pracowników ochrony zdrowia. Aspekty prawo-karne idyscyplinarne”, wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Think & Make.