Adwokat Wojciech Kała


Adwokat Wojciech Kała

Edukację prawniczą rozpocząłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterską „Odpowiedzialność w umowie o świadczenie usług edukacyjnych” napisałem pod kierownictwem naukowym dr hab. prof. UŚ Leszka Ogiegło i obroniłem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
W czasie studiów odbyłem praktykę w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, w Wydziale II Karnym, oraz staż w tymże Sądzie, w Wydziale I Cywilnym na stanowisku referent stażysta. Odbyłem również staż w Prokuraturze Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju na stanowisku referent stażysta. Po zakończeniu stażu zaproponowano mi pozostanie na stanowisku referenta w ramach umowy o pracę na czas określony. W tym okresie poza pracą zawodową prowadziłem również działalność społeczną, uczestnicząc w pracach organizacji społecznych i sportowych.
Przed rozpoczęciem aplikacji odbyłem roczną praktykę w Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju u przyszłego patrona. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej odbyłem szereg praktyk zawodowych w sądach powszechnych i jednostkach prokuratury na obszarze działania apelacji katowickiej. W trakcie trwania aplikacji adwokackiej uczestniczyłem w cotygodniowych szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz dodatkowych szkoleniach tematycznych. Dzięki odbyciu aplikacji w trzech różnych Kancelariach Adwokackich mogłem zapoznać się z wieloma różnymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego i handlowego. W czasie odbywania aplikacji współpracowałem również z wieloma innymi Kancelariami z terenu całego kraju.
Szeroka praktyka tychże kancelarii pomogła mi w zdobyciu doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed Sądami, Prokuraturami oraz organami administracji publicznej.

Zapraszam do Kantaku 

Adwokat Wojciech Kała