Negocjacje i postępowanie ugodowe ….

Negocjacje jako pojęcie są procesem, w którym uczestniczą w nim co najmniej dwie strony.

Strony reprezentują najczęściej niezgodne stanowiska będące przeszkodą w realizacji swoich interesów i celów.

Działania jakie podejmujemy mają na celu osiągnięcie porozumienia i wypracowanie najlepszego rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu

Adwokat Wojciech Kała