Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne – zakres działania Kancelarii.


“dobro dziecka, alimenty, rozwód … “

Najważniejszą zasadą prawa rodzinnego w Polsce jest dobro dziecka. Moja Kancelaria kierując się tą zasadą nie tylko dba o zapewnienie najlepszej sytuacji małoletniego w procesie ale również osoby, która będzie sprawować nad nim pieczę.


Najczęstsze sprawy rodzinne, które należy uregulować sądownie, to sprawy :

 • o separację,
 • o rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
 • o kontakty,
 • o opiekę i kuratele,
 • o władzę rodzicielską ( pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie),
 • o wydanie dziecka, porwanie dziecka,
 • o przysposobienie,
 • o uznanie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o demoralizację i czyny karalne nieletnich,
Oraz inne sprawy rodzinne.

Prowadzę kompleksową obsługę w sprawach rozwodowych. Świadczę między innymi pomoc prawną w zakresie stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenia jego miejsca pobytu. W sprawach rozwodowych można również wnosić o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego.

Po zakończonej sprawie rozwodowej najczęstszym problemem pozostającym do rozważania jest przeprowadzenie podział majątku wspólnego byłych małżonków. Udzielam w tym zakresie kompleksowych porad prawnych przed i w czasie postępowania. Sporządzam również wnioski o podział majątku wspólnego i reprezentuje klientów w tym trudnym postępowaniu.

Prawo rodzinne Adwokat Wojciech Kała