INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH

 

Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM.

I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest:

 • emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty,
 • w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym
  • do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
  • do dnia 17.10.2017 r. na skutek zawarcia porozumienia w sprawie zmiany ZUZP w LW Bogdanka S.A.
  • do dnia 15.10.2017 r. w Tauron Wydobycie S.A.
 • postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

II Wdowa, wdowiec i sierota

mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał wyżej wymienione warunki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.

W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie lub renciście rekompensata jest wypłacana w częściach równych osobom uprawnionym.

Wdowa, wdowiec lub sierota do wniosku dołączają dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty:

WDOWA, WDOWIEC – decyzję ZUS  o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe,

SIEROTA – decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.

III OSOBY NIEUPRAWNIONE:

 • Osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla.
 • Osoby, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego.
 • Osoby, które wraz z emeryturą lub rentą otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.
 • Osoby, które w ramach restrukturyzacji sektora gwk ze spółek czynnych przeszły wraz z majątkiem przekazanym do SRK S.A., skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu w/w urlopów przeszły na emeryturę.
 • W terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy osoba uprawniona składa wniosek osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną do przedsiębiorstwa wypłacającego. Osoba weryfikująca wniosek w przedsiębiorstwie wypłacającym weryfikuje zgodność danych zawartych we wniosku z danymi w dokumencie tożsamości oraz potwierdza uprawnienie do bezpłatnego węgla lub jego brak.
 • W przypadku składania wniosku osobiście, osoba uprawniona musi mieć dokument tożsamości, na podstawie którego będzie można dokonać weryfikacji danych zawartych we wniosku.
 • RENCISTA dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień  do pobierania renty
 • W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie dopisać „REKOMPENSATA”
 • W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, osoba ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu – upoważniającym do  złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

 

Osoby uprawnione składają wniosek wraz z oświadczeniem do:

 • przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszły na emeryturę lub rentę – w przypadku osób z:

 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

Tauron Wydobycie S.A.

LW „Bogdanka” S.A.

 

 • Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – w przypadku osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z

Kompani Węglowej S.A.,

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

„Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.

Instrukcja dla osób uprawnionych.

Pozdrawiam

adw. Wojciech Kała

10 Comments

 • elcika

  Ja bylam na kopalni jsw zlorzylam tam wniosek i to okres przed swiateczny wyjechalam z miasta i dzwonilam do spolki dowiedziec sie o moj wniosek 28-12powiedziala mi pani ze niwma tej poni co sie tym zajmuje i mam czekac na tel odnich na drugi dzien tam ojechalam bo tel nie bylo i pani tam mi powiedziala ze mialam 2polecone wyslane ktore nie odebralam a ostatnie przelewy poszly i mam czekac na odmowe bo nie dostarczylam akt. Zgonu meza mam rete rodzinna ponim na stale dalam im decyzje z zusu

  • Witam,
   Ustawa wskazuje, iż w przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przedsiębiorstwo wypłacające niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia dokumentów lub oświadczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie danych lub niedołączenie dokumentów lub oświadczenia w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

   Proszę czekać na decyzję i jeśli spełniała Pani inne warunki to należy złożyć odwołanie w terminie 14 dni od chwili odebrania decyzji.

   W razie pytań zapraszam do Kancelarii po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

   Adwokat
   Wojciech Kała

 • adasta

  Witam. Chciałem zapytać dlaczego w wytycznych wskazuje się tylko na ZUS, jako organ przyznający emerytury lub renty, wypłacający świadczenia? W ustawie nie ma na ten temat ani jednego słowa. Ustawa mówi o osobach z ustalonym prawie do emerytury lub renty ale nie wskazuje z jakiego zakładu jest ona wypłacana. Kieruję do Pana te pytania, ponieważ osoba, które pracowała w zakładowej straży pożarnej i przeszła na emeryturę z MSW( straż podlegała pod MSW) w 93 roku, także otrzymywała deputat węglowy w wymiarze 3 ton rocznie. Niestety wdowa po zmarłym otrzymała decyzję odmowną o przyznaniu rekompensaty, mimo że po zmarłym mężu otrzymywała deputat do 2012 a później do 2014 ekwiwalent pieniężny. Jako podstawę odmowy podano brak statusu osoby uprawnionej oraz że zmarły nie otrzymywał z JSW bezpłatnego węgla. Czy brak wypłacania emerytury z ZUS może być przyczyną odmowy?

  • Witam,

   ustawa skierowana jest do górnictwa, a błędne uzasadnienia odmów to codzienność.
   Jednakże każda sprawa jest indywidualna i należy ją osobno rozpatrywać.

   Z poważaniem
   adw. Wojciech Kała

 • Agnieszka

  Witam

  Babcia w 1983 roku przeszła na rentę górniczą zgodnie z kartą górnika otrzymywała deputat. W 1989 kiedy zmarł mój dziadek(nigdy nie był pracownikiem kopalni) ZUS zaproponował Babci rentę rodzinną, którą pobiera do dzisiaj. Do 2014 otrzymywałam ekwiwalent za węgiel z KWSA. Dzisiaj dowiedziałyśmy się, że nie jesteśmy uprawnione. Czy mamy szansę w sądzie kiedy przyjdzie odmowa ? (narazie dostałam mail z informacją)

  z poważaniem
  Agnieszka

  • Witam,

   wielu osobą z podobnym stanem faktycznym przedsiębiorstwo wypłacające odmówiło prawa do ekwiwalentu.
   Ustawa nie jest doskonała, a ryzyko związane z odwołaniem pozostaje.
   Coraz częściej spotykam się z sytuacją braku decyzji, a jedynie informacjom z Kopalni.
   Zapraszam do Kontaktu osobistego w Kancelarii.

   Pozdrawiam
   adw. Wojciech Kała

 • Barbara

  Witam
  Jestem rencistka, rente otrzymałam po śmierci męża, śmierć męża miala miejsce w trakcie trwania stosunku pracy. Dostałam odmowna decyzje odnosnie wypłaty rekompensaty. W zwiazku z powyzszym mam pytanie. Czy pisanie odwołania ma sens?

  • Witam serdecznie,

   ustawa mówi po emerycie i renciście, jednakże wiele odwołań zostało złożonych z argumentacją, gdyby nie wypadek w pracy to by dożył emerytury.
   Trudno ocenić sprawę, bez zapoznania się z dokumentacją.
   Zapraszam do Kontaktu tel. 511 040 478

   Pozdrawiam
   Adw. Wojciech Kała

 • Michał

  Dzień dobry

  Pewnie jutro zadzwonię, ale być może wcześniej uzyskam od Pana informacje. Moja teściowa otrzymała pismo z SRK – wniosek został bez rozpoznania ponieważ został złożony po czasie – teściowa przy składaniu wniosku przedłożyła dokumentację lekarską (1 grudnia), z której wynikało że nie mogła wcześniej udać się z wnioskiem ze względu na zły stan zdrowia. Wniosek został przyjęty. Czy miał Pan styczność z podobną sytuacją?? 26 kwietnia miną dwa tygodnie od dostarczenia pisma – pismo jest z 06.04.2018r.

  pozdrawiam

  Michał K

  • Witam,

   SRK wysyła pisma informacyjne.
   W pierwszej kolejności należy wnieść o wydanie decyzji.
   Ustawa nie przewiduje – pozostawienia bez rozpoznania wniosku.
   Politycy w czasie składania wniosków zapewniali, że wszystkie wnioski zostaną rozpoznane.
   Liczy się data doręczenie pisma, jednak to nie decyzja, nie ma Pan zapewne pouczenia o odwołaniu.
   Ustawa jak i działanie spółek pozostawia wiele do życzenia.

   Pozdrawiam
   Adwokat Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *