Dziecko dla ojca już może nie jest tematem kontrowersyjnym, ale nadal daleko nam do traktowania matki i ojca na równi jako “rodziców”.


Pan chce zapewnić i chronić dobro dzieci, a chce Pan odebrać dziecko matce? Pytania pojawiają się na sprawach takie i inne, wszystkie niezbyt trafne, czemu? Bo należałoby najpierw zajrzeć do, akt do dowodów i wtedy ocenić rodziców przez ten pryzmat, a nie przez rolę matka – ojciec

Niejeden ojciec jest lepszą “matką” dla dziecka niż sama matka.


Ma Pan jako ojciec uprawnienie do ochrony ich życia i zdrowia.
Dzieci mają prawo do prawidłowego i niezakłóconego rozwoju zarówno fizycznego, jak i duchowego, każdy z rodziców ma obowiązek dbania o te wartości.
Mają prawo do kształcenie, które często jest lekceważone, wychowania oraz przygotowanie do dorosłego życia, które może być zakłócone przez jednego z rodziców.
Pytanie ja to wykazać (udowodnić), że ma się lepsze kompetencje rodzicielskie. Dróg postępowania jest wiele i wiele pomysłów jak to realizować.


Pokazanie przed Sądem swoich wartości, umiejętności jest niezmiernie ważne, ciągłe odpowiadanie na zarzuty strony przeciwnej, a także skupianie się na ciągłym atakowaniu drugiego rodzica jest bezskuteczne w dłuższej perspektywie i celach procesu.
Proszę zwrócić uwagę na poszanowanie godności, na udział w procesie decydowania o swojej sytuacji dziecka, a nie można traktować ich przedmiotowo (dzieci).


Mamy również pojęcie optymalnych warunków rozwoju – to ważna przesłanka, do tego przecież dążymy!
Posiada Pan (ojciec) stabilną sytuację życiową jak i majątkową!
Jaka jest wola dzieci również jest nie bez znaczenia choć w tym wypadku zawsze może wchodzić wpływ drugiego rodzica lub alienacja rodzicielska.
Gdy ojciec lepiej nawiązał więzi emocjonalne z dziećmi, nie wykorzystuje ich i nie buntuje to kolejny sukces.
Obowiązkiem ojca jest zapewnienie dzieciom dachu nad głową, wyżywienia, ubrania, edukacji i opieki medycznej.


Rodzice mają obowiązek chronić swoje dziecko przed przemocą, wykorzystywaniem czy dyskryminacją.


Adwokat Wojciech Kała – dziecko dla ojca.

tel. 511 040 478

Adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *