Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów – szkolenie adwokatów.

opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, zwane dalej „zespołami”, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów to jest opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała weźmie udział w szkoleniu z zakresu opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Kolejne szkolenie już  w dniu 28.11.2017 r. (wt), na godz. 18.00 z biegłą sądową, psychoterapeutą i psychologiem z #OZSS

Tematem spotkania będą:

Standardy opiniowania w OZSS (opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów) z perspektywy badającego oraz badanej rodziny:

1. zasady badań w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

2. przebieg badań oczami #dziecka i #dorosłego,


3. #opinia i co dalej? – co powinna zawierać, opinia uzupełniająca,


4. problemy praktyczne – dyskusja.

 

Pozdrawiam

Adwokat Wojciech Kała

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *