Podstawa ustalenia odszkodowania za szkody górnicze – orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Podstawa ustalenia odszkodowania za szkody górnicze

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – V Wydział Cywilny
z dnia 11 maja 2017 r.
V ACa 391/16

Teza

Podstawą ustalenia odszkodowania na podstawie art. 94 i 95 ustawy Prawo górnicze i geologiczne nie może być rynkowa wartość nieruchomości czy posadowionych na niej obiektów.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że powódka nadal pozostaje właścicielem nieruchomości i może z niej korzystać tak, jak to poprzednio czyniła, zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa własności i w nieskrępowany sposób.

Szkoda jakiej doznała na skutek działalności pozwanej sprowadza się zatem do zmniejszenia wartości rzeczy, wobec czego w granicach wyznaczonych przez art.361 § 1 KC odszkodowanie powinno tę szkodę wyrównać, a nie stanowić źródła wzbogacenia, do czego niewątpliwie doszłoby gdyby w okolicznościach sprawy przyznać powódce sumę odpowiadającą rynkowej wartości jej nieruchomości.

Ponieważ zmniejszenie wartości nieruchomości jest wynikiem jej uszkodzenia pod wpływem eksploatacji górniczej kompensata szkody powinna nastąpić przez zapłatę odszkodowania, odpowiadającego kosztom naprawy szkody ale nie wyższego niż wartość uszkodzonych obiektów.

Gdyby przyjąć odmienne rozwiązanie, polegające na zasądzeniu na rzecz powódki kwoty odpowiadającej rynkowej wartości nieruchomości powódki, powódka zachowując nieruchomość i jej składniki uzyskałaby sumę odpowiadającą jej wartości.

Adwokat

Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *