Uzupełnienie braków formalnych – rekompensata.

Uzupełnienie braków formalnych – rekompensata.

Po złożeniu odwołania od odmowy wypłaty rekompensaty  z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla Sądy wzywają  odwołujących o uzupełnienie braków formalnych odwołania.

Uzupełnienie musi nastąpić w terminie tygodniowym ( 7 dni).

Wezwanie takie jest pod rygorem zwrotu odwołania.

Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Mówiąc najprościej zostaną Państwo pozbawieni szansy na weryfikację zasadności decyzji przez Sąd.

Postępowanie zostanie zakończone.

Najczęściej Sądy wzywają o numer PESEL, informację o prowadzonej mediacji.

Aby zachować termin 7 dni należy złożyć pismo uzupełniające braki formalne w tym terminie, to jest nadać je przesyłką poleconą na poczcie lub złożyć we właściwym Sądzie najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu.

Pozdrawiam serdecznie 

Adwokat Wojciech Kała

Uzupełnienie braków formalnych - rekompensata.
rekompensata za utracony węgiel – uzupełnienie braków formalnych

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *