Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Zmiany w prawie o ruchu drogowym – najnowsze informacje, kluczowe zmiany.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Zmiany w art. 19.

rt. 19 Bezpieczna prędkość 3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować #minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż #połowa liczby określającej #prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Zmiany również w Art. 14

Zabrania się:8 ) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas #wchodzenia lub #przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla #pieszych

Nowe obowiązki wynikające z Art. 261.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, #zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i #ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Uchylono natomiast Art. 201a.

 #Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w #godzinach 23 00 -5 00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym – Adwokat Wojciech Kała

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *