Adwokat w sprawach wypadków drogowych

Adwokat w sprawach wypadków drogowych.

Adwokat w sprawach wypadków drogowych.
Adwokat w sprawach wypadków drogowych . Pomoc przy kwestionowaniu opinii biegłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w sporządzaniu zastrzeżeń do opinii biegłych, kwestionowaniu opinii i sprawdzaniu ich prawdziwości.

Warto pamiętać, iż jeżeli strona dołącza do pisma procesowego ekspertyzę pozasądową i powołuje się na zawarte w niej twierdzenia i wnioski, to opinię tę należy traktować jako część argumentacji przytoczonej przez stronę.

Jednak powołanie się przez stronę na taką opinię albo złożenie do akt jej odpisu nie może być zupełnie zignorowane przez sąd w toczącym się postępowaniu.

W przypadku, gdy wnioski biegłych zawarte w opiniach prywatnych byłyby odmienne odnośnie do fachowej oceny przebiegu zdarzenia i wymagającej wiadomości specjalnych, sąd powinien rozważyć, czy dopuścić dowód z opinii kolejnego biegłego.

V ACa 46/17 – wyrok SA Warszawa z dnia 23-01-2018

Zapraszam do kontaktu

Adwokat Wojciech Kała

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *