Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie i konsekwencje jej nieprzestrzegania.

Co trzeba wiedzieć o kwarantannie i konsekwencje jej nieprzestrzegania – mgr Agnieszka Muskus

W Dz.U.RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym koronawirusem.

Na wstępie należałoby wyjaśnić, czym jest koronawirus.

Jest to wirus oznaczony skrótem SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej chorych wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Kto powinien poddać się kwarantannie domowej?

W Polsce kwestie obowiązku kwarantanny reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku (o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Wskazuje ona, że w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz może poddać osobę chorą lub narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie.

O pozostanie w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną proszone są osoby, które:

  1. w ostatnich 14 dniach przebywały za granicą i powróciły do kraju
  2. miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19;
  3. pracowały w placówce, w której leczono zakażonych koronawirusem lub odwiedzały osoby znajdujące się w takich placówkach.

Trzeba pamiętać, że o kwarantannie zawsze decyduje lekarz, jednak dla osób wracających z zagranicy jest ona obowiązkowa.

Policjanci codziennie otrzymują aktualną listę osób objętych kwarantanną i sprawdzają czy stosują się do zaleceń i pozostają w domach. Niestety nie wszyscy stosują się do tego zakazu.

Co grozi osobie, która nie stosuje się do kwarantanny ?

  1. informacja taka jest przekazywana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władnym do nałożenia na taką osobę kary która może wynosić nawet 30.000 zł.
  2. wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 k.w., które jest karane grzywna lub naganą
  3. jeśli osoba objęta kwarantanną u której stwierdzono zakażenie oddali się z miejsca odbywania kwarantanny będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 § 2 i 3 k.k. Sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Policjanci kontrolują także przedsiębiorców czy stosują się do nałożonych na nich ograniczeń. Jeśli okaże się, że któryś z przedsiębiorców nie przestrzega zaleceń to w zależności od naruszeń poniosą oni odpowiedzialność na zasadzie art. 165 k.k. gdzie kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności lub 54 k.w., gdzie sankcją jest 500 złotych grzywny lub kara nagany.

Stan epidemii

Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w RP do odwołania, oznacza, że stosując ustawę o chorobach zakaźnych – minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób w zwalczaniu epidemii.

Wprowadzono ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (powyżej 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu).

W rozporządzeniu znalazł się nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Ważne

Trzeba pamiętać o tym, że największym zagrożeniem jest fakt, iż postępując niewłaściwie, możemy bezpośrednio przyczynić się nawet do czyjejś śmierci. Dlatego powinniśmy zachować trzeźwość umysłu oraz racjonalnego postępowania.

Pamiętajmy aby nasi rodzice, dziadkowie, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie nie wychodzili z domu albo starali się ograniczać wyjścia do minimum. W mieście organizują się grupy ludzi, którzy pomagają potrzebującym w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Więc jeśli sami nie możecie pomóc swoim członkom rodziny lub innym potrzebującym np. sąsiadowi, kontaktujcie się z takimi grupami pomocy.

mgr Agnieszka Muskus

Agnieszka Muskus

Kancelaria Adwokacka – Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *