Jazda pod wpływem alkoholu – problem dla miast regionu.

Jazda pod wpływem alkoholu – podział.

Według obowiązujących aktualnie przepisów wyróżnia się stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. W przypadku jazdy w stanie po spożyciu mamy do czynienia jedynie z wykroczeniem. Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości to już jednak przestępstwo. Konsekwencje, jakie za to grożą są więc dużo bardziej poważne.

W polskim prawie jazda pod wpływem alkoholu dzieli się na 3 kategorie.

  1. Pierwsza kategoria jest od 0 do 0,19 promila. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności karnej.
  2. Druga kategoria jest 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeżdżąc pod takim wpływem alkoholu popełniamy już wykroczenie, za które grozi nam areszt lub grzywna nie mniejsza niż 50 zł. A także obowiązkowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Art. 87 k.w.
  3. Trzecią kategorią jest jazda pod wpływem alkoholu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje jazdy pod takim wpływem są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli jest to recydywa, to kara podlega dodatkowemu zaostrzeniu, przez pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 178a k.k.

W przypadku skazania Sąd orzeka również wobec pijanego kierowcy dodatkowe sankcje.

Pierwsza z nich w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Druga z nich możliwość zasądzenia kary grzywny, Sąd wymierzy również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60000 zł.

Jeśli przestępstwo nastąpiło po raz kolejny, świadczenie nie może być niższe niż 10000 zł.

Środki odurzające.

Stan pod wpływem środków odurzających jest stanem zbliżonym do stanu nietrzeźwości, przy czym istnieje zasadnicza trudność w precyzyjnym określeniu tego stanu w formie podobnej do określenia działania alkoholu. Środkami działającymi podobnie do alkoholu, które mogą być oznaczane, są opiaty, amfetamina i jej pochodne, kokaina, tetrahydrokanabinole i benzodiazepiny. Badania, w wyniku których ustala się obecność lub brak określonych środków, mogą obejmować badanie śliny, moczu lub krwi.

Postępowanie karne – obrona adwokata.

Postępowanie karne przed sądem jest bardzo stresujące dla oskarżonego i może mieć dla niego poważne konsekwencje.

Bardzo ważne jest zatem aby dobrze przygotować się do rozprawy głównej. Dzięki dobrej obronie możesz uzyskać korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie Sądu w zakresie winy, jak również kary i środków karnyhc.

Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy adwokata – dzięki temu łatwiej Ci będzie skutecznie bronić się przed Sądem.

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodny wymiar kary, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania.

Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy. Masz również prawo do aktywnego udziału w rozprawie, a także w etapie postępowania przygotowawczego.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Z treści przepisu art. 178 a k.k. wynika, że przestępstwo drogowe może być popełnione zarówno na drodze publicznej, jak i na drogach niepublicznych, tzn. wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch pojazdów. Prowadzeniem pojazdu w rozumieniu art. 178a KK jest kierowanie nim, a zatem pojazd musi być w ruchu. Nie ma wątpliwości, że holowany pojazd, za którego kierownicą siedzi stricte kierujący jest pojazdem w ruchu.

Przestępstwa określone w art. 178a KK są ścigane z urzędu.

Poddanie się karze – możliwość.

Jeśli zostałeś złapany na gorącym uczynku i Twoja wina nie budzi wątpliwości w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, masz prawo dobrowolnie poddać się karze.

Polega to na tym, że oskarżony przyznaje się do winy i zgadza się na zaproponowany (lub wynegocjowany) wymiar kary lub środek karny. Zanim podejmiesz decyzję, warto skonsultować się z adwokatem, gdyż organy ścigania czasami wywierają nacisk, przekonując oskarżonego, do przyjęcia propozycji.

Podejmując decyzję o dobrowolnym poddaniu się karze, należy uwzględnić różne okoliczności towarzyszące zdarzeniu (miejsce zdarzenia, poziom alkoholu we krwi), ocenić zagrożenie jakie stanowił nietrzeźwy kierowca. Jeśli okoliczności przemawiają na korzyść sprawcy, warto przemyśleć inne możliwości. Państwa aktywność w tym zakresie jest nieoceniona, współpraca z adwokatem pomoże w uzyskaniu dobrego orzeczenia.

Warunkowe umorzenie postępowania.

Może się okazać, że w sprawie istnieją okoliczności przemawiające np. za warunkowym umorzeniem postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby od roku do 3 lat. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać prawo jazdy). Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

– sprawca popełnił czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat

– wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

– okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,

– postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste   oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Kilka możliwości po popełnieniu czynu zabronionego związanego z jazdą pod wpływem alkoholu lub narkotyków :

– sprawdzić pewność pomiaru alkomatem

– sprawdzić aktualność świadectwa wzorcowania alkomatu

– próbować zmienić kwalifikację na art. 87 k.w. – wykroczenie

– zabiegać o warunkowe umorzenie postępowania

– sprawdzić status prawny miejsca popełnienia czynu z art. 178 kk

– zlecić biegłemu sądowemu badanie retrospektywne

– przedstawić sądowi wszelkie okoliczności osobiste sprawcy

– żądać bania krwi zamiast badania alkomatem

– podjąć leczenie odwykowe

– wnioskować o zastosowanie blokady alkoholowej w samochodzie

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Opracowanie prawnik Agnieszka Muskus

Adwokat Wojciech Kała

Adwokat w sprawach wypadków drogowych.
Adwokat w sprawach wypadków drogowych . Pomoc przy kwestionowaniu opinii biegłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *