Kara mieszana – podstawowe informacje.

W naszym kraju stosunkowo nowym i mało wykorzystywanym środkiem reakcji prawnokarnej jest możliwość jednoczesnego zastosowania dwóch rodzajowo różnych kar wykonywanych sekwencyjnie ( kara mieszana ).

Po odbyciu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności skazany zostaje poddany reżimowi kary ograniczenia wolności, polegającej zwykle na wykonywaniu prac na rzecz społeczności.

Na czym polega kara mieszana?

Kara mieszana polega na wymierzeniu sprawcy za jeden czyn sekwencji dwóch kar: 

a. pozbawienia wolności oraz 

b. ograniczenia wolności (zob. art. 37b KK)

Kara mieszana może zostać wymierzona wobec sprawcy występku zagrożonego karą pozbawienia wolności .

Zastosowanie kary mieszanej jest możliwe wobec sprawcy każdego występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia za dany czyn.

Wysokość kary pozbawienia wolności orzeczonej w ramach kary mieszanej zależna jest od górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn.

Jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi mniej niż 10 lat pozbawienia wolności – sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze od 1 do 3 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat;

Jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia równa się albo jest wyższa niż 10 lat pozbawienia wolności – sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze od 1 do 6 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat. 

Dodatkowo sprawcy zostanie wymierzona kara ograniczenia wolności, która trwa najkrócej 1 miesiąc, najdłużej 2 lata. (zob. art. 34 § 1 KK).

Polega ona na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Kolejność wykonywania.

Jak wskazuje treść art. 37b zd. 2 k.k., „w pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Oznacza to, że po zastosowaniu art. 37b k.k. nie wykonuje się jednej kary mieszanej. Wykonuje się obie orzeczone kary w sekwencji przewidzianej w omawianym przepisie. Najpierw karę pozbawienia wolności, a następnie karę ograniczenia wolności. Chyba, że zachodzą prawne przeszkody do wykonania kary izolacyjnej w pierwszej kolejności (art. 17a k.k.w.).

Ustawodawca nie dopuszcza warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w ramach kary mieszanej. Możliwe jest jednak wykonanie kary mieszanej w warunkach wolnościowych w systemie dozoru elektronicznego. (zob. art. 43lb KKW )

Dlatego w przypadku orzeczenia kary mieszanej, warto już w dniu uprawomocnienia wyroku złożyć wniosek o dozór elektroniczny.

mgr Agnieszka Muskus
prawnik, Jastrzębie-Zdrój

Asystent Prawny – Agnieszka Muskus

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Adwokat Wojciech Kała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *