Podział majątku wspólnego małżonków.

Powstanie wspólności.

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest ustawowa albo umowna.

Ustawowa powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Umowna powstaje w drodze umowy.

Wyróżniamy trzy umowne ustroje majątkowe :

  1. wspólność majątkową rozszerzoną i ograniczoną,
  2. rozdzielność majątkową,
  3. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Wspólność ta jest wspólnością łączną zgodnie z treścią art. 196 par. 1 kodeksu cywilnego.

Podział majątku wspólnego małżonków – zakaz.

W trakcie trwania wspólności nie można żądać podziału majątku wspólnego.

Podział majątku jest możliwy dopiero z chwilą ustania wspólności majątkowej.

Podział majątku wspólnego – ustanie małżeństwa.

Ustanie wspólności majątkowej związane jest w zasadzie z ustaniem małżeństwa.

Powodami takimi może być śmierć małżonka, rozwód, unieważnienia małżeństwa.

Natomiast wyjątkami są sytuacje w których wspólność ustaje w trakcie trwania małżeństwa.

W takich wypadkach jest możliwy po zawarciu odpowiedniej umowy, ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, orzeczenia separacji.

Zwrócić uwagę należy na ustanie wspólności w przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków.

Podział majątku wspólnego – niezbywalny charakter.

Ponadto wskazać trzeba na fakt, iż uprawnienia do żądania podziału majątku wspólnego małżonków nie można się zrzec.

Podział następuje w drodze umowy lub w drodze postępowania sądowego.

Uwagi końcowe do części 1.

Sprawy z zakresu majątku wspólnego małżonków są trudne i wymagają rzetelnego podejścia.

W sprawach wyżej opisanych należy udać się do adwokata celem uzyskania porady prawnej w tym zakresie i rozważenia zlecenia tej sprawy profesjonaliście.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią lub innym adwokatem.

Pozdrawiam Adwokat Wojciech Kała

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju

Podział Majątek Wspólnego przepisy :  Kodeks rodzinny i opiekuńczy - 21, 31, 45, 47, 48, 52, 53, 55, 56;  kodeks cywilny - 57, 196, 210, zob. art. 680   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *