Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia.

 Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia
Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia Adwokat Wojciech Kała


N
owy art. 91 k.p.c. dotyczący zgodny na utrwalenie przebiegu posiedzenia.

Jest to rozwiązanie dobre i reguluje kwestie potrzeby stron do rejestracji przebiegu czynności procesowych.

Uchylono przepis dotyczący utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk to jest art. 162 k.p.c.

Sąd na wniosek strony wyrażał zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Obecnie nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń.

Również to samo dotyczy innych czynności sądowych, przy których strony są obecne.

Rejestracja odbywa się za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego dźwięk.

W pierwszej kolejności strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Rejestracja obrazu albo obrazu i dźwięku jest niedopuszczalna.

Jednakże regulacja ta nie jest bez ograniczeń.

Tak więc Sąd może zakazać stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia.

Podobnie może zakazać rejestracji innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Może to zrobić jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania.

Adwokat Wojciech Kała

Zapraszam do Kontaktu ulica 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie – Zdrój Telefon kontaktowy: 511 040 478
e-mail: wojciech.kala@gmail.com

fb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *