Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych – koronawirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ustawodawca wprowadził kilka rozwiązań prawnych w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID19.

Wprowadził lub zmodyfikował ustawy i rozporządzenia mające na celu ułatwienie walki z tego typu zagrożeniami.

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r.w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji,
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r.w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Przepisy określają nam między innymi :

 1. polecenie wykonywania pracy zdalnej – telepracy,
 2. wskazania do zasiłku opiekuńczego.


Obowiązkowej hospitalizacji podlegają między innymi osoby, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2.

Chorobami powodującymi powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są:

 1. cholera;
 2. dżuma płucna;
 3. zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
 4. choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);
 5. bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);
 6. Ebola (EVD);
 7. ospa prawdziwa;
 8. wirusowe gorączki krwotoczne.

Okresy obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wynoszą:

 1. 5 dni – w przypadku cholery,
 2. 6 dni – w przypadku dżumy płucnej,
 3. 10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
 4. 14 dni – w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),
 5. 21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych

– licząc od ostatniego dnia styczności.

Choroby zakaźne – koronawirus

Adwokat Wojciech Kała

koronawirus - pomoc prawna
koronawirus – pomoc prawna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *