Ujawnienia pozaprocesowych pertraktacji ugodowych.

Ujawnienia pozaprocesowych pertraktacji ugodowych.

Baza wiedzy
Ujawnienia pozaprocesowych pertraktacji ugodowych. Ujawnienia pozaprocesowych pertraktacji ugodowych. Orzeczenie wsd z dnia 25 października 2014r. Treść: Nie sposób zaakceptować twierdzenia Sądu Dyscyplinarnego, jakoby treść §33 ZZEAiGZ nie wskazywała na jednoznaczny zakaz ujawnienia pertraktacji ugodowych przed sądem, tak jak wynika to chociażby z §12 ust. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zaś gdyby celem regulacji ZZEAiGZ było uznanie ujawnienia pozaprocesowych pertraktacji ugodowych przed sądem w związku z toczącym się postępowaniem za naruszenie tajemnicy zawodowej, byłaby ona zawarta w rozdziale II ZZEAiGZ, dotyczącym sposobu wykonywania zawodu adwokata, w tym zachowania tajemnicy zawodowej. Analizowana przez sąd dyscyplinarny I instancji norma §12 ust. 4 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stwierdza, że radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądu i innych organów orzekających w sprawie, przebieg i treść pertraktacji ugodowych. Po pierwsze, powyższa norma…
Read More