Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Aktualności
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Roszczenie o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 2015 r. III CZP 94/15 Teza Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności. SN 2015 nr 12, Legalis, GP, Biul. SN Pr. Kar. 2016 nr 1, KSAG 2016 nr 2, str. 129, OSNC 2017 nr 1,…
Read More