Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Baza wiedzy
Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 14 grudnia 2011 r. (K.Adw Nr 1, poz. 1) (zm. K.Adw z 2016 r. poz. 22) Na podstawie uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r. ogłasza się jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 - 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) Nawiązując do…
Read More