Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Baza wiedzy
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Orzeczenie  dotyczy przestępstwa z rozdziału XXI kodeksu karnego to jest przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji art. 173 [Katastrofa] kk § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega #karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. "Zaniedbanie stanu technicznego #pojazdu jako wina w sprowadzeniu katastrofy przez kierującego pojazdem"  -  przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Teza I. #Działanienieumyślne, w rozumieniu art. 173 § 2 KK może polegać na niezachowaniu ostrożności przejawiającej się w zaniedbaniu stanu technicznego pojazdu, którym sprawca porusza się na drogach publicznych. II. W art. 173 § 2 KK ustawodawca typizuje przecież występek…
Read More