Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia

Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia

Baza wiedzy
Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia. Zgodna na utrwalenie przebiegu posiedzenia Adwokat Wojciech Kała Nowy art. 91 k.p.c. dotyczący zgodny na utrwalenie przebiegu posiedzenia. Jest to rozwiązanie dobre i reguluje kwestie potrzeby stron do rejestracji przebiegu czynności procesowych. Uchylono przepis dotyczący utrwalania przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk to jest art. 162 k.p.c. Sąd na wniosek strony wyrażał zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Obecnie nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń. Również to samo dotyczy innych czynności sądowych, przy których strony są obecne. Rejestracja odbywa się za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego dźwięk. W pierwszej kolejności strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Rejestracja obrazu…
Read More