Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Aktualności
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów - szkolenie adwokatów. [caption id="attachment_525" align="alignnone" width="300"] opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów[/caption] Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, zwane dalej „zespołami”, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów to jest opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.   Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała weźmie udział w szkoleniu z zakresu opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Kolejne szkolenie…
Read More