Zatrzymanie analiza przypadku.

Zatrzymanie analiza przypadku.

Aktualności
Zatrzymanie analiza przypadku. Warunkami formalnymi zatrzymania, ujętymi alternatywnie, są: a) obawa ucieczki, b) obawa ukrycia się, c) obawa zatarcia śladów, d) niemożność ustalenia tożsamości osoby podejrzanej, e) istnienie przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Możliwość, że osoba podejrzana postąpi w jeden z wyżej wymienionych sposobów, musi być poparta konkretnymi okolicznościami. Okolicznościami,wskazującymi na prawdopodobieństwo wystąpienia którejś z tych form zachowania; nie może to być obawa abstrakcyjna. Analiza konkretnego przypadku. W rozpatrywanym przypadku jaki spotkał naszego klienta jako przyczynę zatrzymania wskazano obawę zatarcia śladów przestępstwa.Obawa zatarcia śladów przestępstwa oznacza podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do uniemożliwienia lub utrudnienia prowadzenia czynności procesowych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności sprawy. Osoba podejrzana świadomie zniszczyła niektóre ślady, np. spaliła ubranie lub przygotowała środki mające jej to ułatwić, zakupując rozpuszczalnik, by wywabić plamy na marynarce.…
Read More