Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH   Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM. I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty, w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014…
Read More