Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

Aktualności
Uchylanie się od wykonania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia orzeczonych wyrokiem Sądu w sprawie karnej niesie obecnie za sobą zagrożenie kolejną karą, kolejnymi problemami prawnymi. Uchylanie się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego powoduje obecne możliwość skorzystania z potężnego narzędzia w walce o swoje prawa. Zobowiązany może narazić się na kolejne problemy z bardzo dotkliwymi konsekwencjami. Kto uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oczywiście nie jest to sytuacja zero jedynkowa, ale warto pamiętać, że brak przypilnowania swojej sprawy może mieć dramatyczne skutki dla zobowiązanego. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §…
Read More