Kodeks karny – wymiar kary 2023 r.

Kodeks karny – wymiar kary 2023 r.

Aktualności
Dyrektywy wymiaru kary Art. 53 K. K. [Ogólne dyrektywy] Zmiana wytycznych wymiaru kary niesie za sobą szansę na lepsze doprecyzowanie wymierzanej kary, jednakże zmiana nie doprecyzowuje pojęć co może w przyszłości powodować rozbieżności w orzecznictwie. Mówiąc wprost daje pole do popisu dla Adwokatów (obrońców). Okoliczności obciążające stanowią w szczególności: 1)  uprzednia karalność za przestępstwo umyślne lub podobne przestępstwo nieumyślne; 2)  wykorzystanie bezradności, niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku pokrzywdzonego; 3) sposób działania prowadzący do poniżenia lub udręczenia pokrzywdzonego; 4)  popełnienie przestępstwa z premedytacją; 5)  popełnienie przestępstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; 6)  popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej ofiary albo z powodu jej bezwyznaniowości; 7)  działanie ze szczególnym okrucieństwem; 8)  popełnienie przestępstwa w stanie po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, jeżeli ten…
Read More