ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

ZAKŁADY KARNE I OSADZENI

Baza wiedzy
ZAKŁADY KARNE I OSADZENI Czy trafisz i do jakiego zakładu karnego decyduje komisja penitencjarna działająca w każdym areszcie śledczym do którego najpierw powinieneś trafić, gdy masz do odbycia karę. To ona określa, do jakiego typu zakładu karnego masz trafić, jeśli nie było to wskazane w wyroku oraz w jakim systemie masz odbywać karę pozbawienia wolności. Zakłady karne mogą być organizowane jako zakłady typu: 1. ZAMKNIĘTEGO - cele mieszkalne skazanych są w zasadzie zamknięte całą dobę, jeśli jednak względy bezpieczeństwa nie stoją na przeszkodzie, cele mogą być otwarte przez określony czas w ciągu dnia, 2. PÓŁOTWARTEGO - cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w dzień, w porze nocnej mogą być zamknięte oraz skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojenta albo na pojedynczych stanowiskach pracy, mogą także po…
Read More