Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Pomoc w sprawach egzekucyjnych

Baza wiedzy
Pomoc w sprawach egzekucyjnych. Pomoc w sprawach egzekucyjnych dla osób fizycznych i firm w sytuacjach życiowych związanych z utratą płynności finansowej, a związanych z zadłużeniem. Kancelaria i jej zespół prawników oferuje pomoc opartą na wiedzy i doświadczeniu. W najtrudniejszych sprawach należy działać niezwłocznie i zgodnie z bardzo szczegółowym uregulowaniem znajdujących się w przepisach dot. egzekucji. Pamiętać należy, iż czas jest najważniejszy, a każdy dzień zwłoki może doprowadzić do utraty majątku. Skuteczność działania polega na podjęciu działań nie tylko bezpośrednio przed Sądem, Komornikiem ale bardzo często bezpośrednio u wierzyciela. Ochrona majątku nie polega również na uniemożliwieniu działań wierzycieli ale restrukturyzacji zadłużenia, sprawdzeniu jego wysokości, a także zyskaniu czasu na podjęcie powyższych czynności. Moja Kancelaria podejmuje działania ww. opisane w imieniu klientów celem obrony ich praw i majątku. Zapraszam do Kontaktu. Kancelaria…
Read More
Spis inwentarza, a egzekucja

Spis inwentarza, a egzekucja

Baza wiedzy
Spis inwentarza, a egzekucja - wyjaśnienie. Spis inwentarza, a egzekucja - zapraszam do lektury. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza Można sformułować tezę, że ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy jest formą obrony dłużnika, to na nim spoczywa ciężar podniesienia tej okoliczności i wykazania zakresu jej zastosowania in concreto ( w tym konkretnym wypadku ). Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma takie znaczenie w egzekucji przeciwko spadkobiercy, że nie może on kwestionować skierowania egzekucji do całego swojego majątku, jego odpowiedzialność ograniczona jest do wartości, ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza, stanu czynnego spadku. Postępowanie klauzulowe Z uprawnienia tego dłużnik powinien skorzystać już na etapie postępowania klauzulowego, powołując się na złożone oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Sąd, nadając klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercy, dokona zastrzeżenia, że dłużnik odpowiada do wartości stanu czynnego spadku…
Read More