Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Aktualności
Czynności podlegające zaskarżeniu skargą pauliańską - niemożność zaskarżenia umowy przedwstępnej Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej. Skarga pauliańska ( actio Pauliana) – rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 22 grudnia 2016 r. I ACa 626/16 Teza Zaskarżeniu przy pomocy akcji pauliańskiej podlegają czynności prawne rozporządzające oraz czynności zobowiązujące o podwójnym skutku, które od razu prowadzą do rozporządzenia. Skargą pauliańską nie można natomiast zaskarżyć czynności wyłącznie zobowiązujących, a tym bardziej umowy przedwstępnej. OSAKat 2017 nr 1, poz. 2, Legalis Kodeks cywilny, Art. 527 Art. 527 [Przesłanki] Skarga Pauliańska  § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za…
Read More

Strona Kancelarii Adwokackiej na facebook’u

Aktualności
Strona Kancelarii Adwokackiej na facebook'u Zapraszam serdecznie do śledzenia strony Kancelarii Adwokackiej Adwokata Wojciecha Kała na facebook'u. Stron znajduje się pod adresem http://www.facebook.com/KancelariaAdwokakckaAdwokatWojciechKala Najnowsze informacje #prawne, #orzeczenia, zmiany w #przepisach, #terminy, nowe instytucje i wiele więcej. Polub stronę, lajkuj, komentuj, obserwuj, bądź na bieżąco. Zapraszam do śledzenia. Adw. Wojciech Kała  
Read More
Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych.

Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych.

Aktualności
Odpowiedzialność spadkobierców za długi ich bardzo dalekich krewnych Odpowiedzialność spadkobierców za długi - prawo spadkowe. Ciekawy artykuł notariusza z Częstochowy dotyczący odpowiedzialność spadkobierców za #długi ich bardzo dalekich krewnych #spadki #dziedizczenie #długispadkowe Gdy tylko dowiemy się, że najbliższa rodzina spadkodawcy odrzuciła spadek i to my możemy dziedziczyć, czas na decyzje, a być może i na pierwsze kroki prawne. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Artykuł w RP: http://www.rp.pl/Opinie/307059975-Spadki-jak-nie-splacac-dlugow-dalekiego-krewnego.html Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu w razie problemów ze spadkiem. adw. Wojciech Kała  
Read More
Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa

Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa

Aktualności
Okręgowa Rada Adwokacka w  Katowicach utworzyła Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa. Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa: - Sekcję Prawa i Postępowania Cywilnego - Sekcję Prawa i Postępowania Karnego - Sekcję Prawa Handlowego i Gospodarczego - Prawa Rodzinnego i Spadkowego - Sekcję Prawa Medycznego - Sekcję Prawa Ukraińskiego i Rosyjskiego - Sekcję Prawa Własności Intelektualnej.   Spotkanie organizacyjne Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa odbędzie się 31 sierpnia 2017 w godzinach 17:00 - 18:00. https://www.facebook.com/sekcjekatowice/ Pozdrawiam Adwokat Wojciech Kała Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu – Zdroju Adwokat Wojciech Kała ulica 11 Listopada 2 44-330 Jastrzębie – Zdrój
Read More