Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty

Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty

Baza wiedzy
Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty. Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty  z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata. Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r. Ministerstwo Energii. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona. Od odmowy przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Utrata prawa do bezpłatnego węgla, świadczenie rekompensacyjne, odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty. Podstawa Prawna: USTAWA O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA z dnia 12 października 2017 r. Art. 5 [Wniosek o wypłatę rekompensaty] 9. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona. 10. Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy…
Read More
Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności
INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH   Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM. I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest: emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki: miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty, w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do dnia 31.12.2014…
Read More
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Aktualności
Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 Gdzie Złożyć Wniosek ,  Prawo Do Bezpłatnego Węgla   SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. www.srk.com.pl SRK SA POK KWK Krupiński Suszec, ul Piaskowa 35 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Czechowice -Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Wola Wola, ul. Kopalniana 10 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KWK Makoszowy Zabrze, ul. Makoszowska 24 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK KHW Katowice, ul. Damrota 16/18 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Zabrze Zabrze, ul. Lompy 11 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Rybnik przychodnia Rybnik, ul. Jastrzębska 12 otwarcia: pon. - niedz. 8-20 SRK SA POK Libiąż Przychodnia Libiąż, ul. Górnicza 5 otwarcia:…
Read More
10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

Aktualności
OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA   Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM    USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako : a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej "rentą", i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo…
Read More