Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Aktualności

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów – szkolenie adwokatów.

opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, zwane dalej „zespołami”, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołów to jest opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Kała weźmie udział w szkoleniu z zakresu opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Kolejne szkolenie już  w dniu 28.11.2017 r. (wt), na godz. 18.00 z biegłą sądową, psychoterapeutą i psychologiem z #OZSS

Tematem spotkania będą:

Standardy opiniowania w OZSS (opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów) z perspektywy badającego oraz badanej rodziny:

1. zasady badań w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

2. przebieg badań oczami #dziecka i #dorosłego,


3. #opinia i co dalej? – co powinna zawierać, opinia uzupełniająca,


4. problemy praktyczne – dyskusja.

 

Pozdrawiam

Adwokat Wojciech Kała

Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

 

Strona Kancelarii Adwokackiej na +google

Aktualności

Strona Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju na +google.

Kancelaria Adwokacka w #Jastrzębiu-Zdroju posiada oficjalny profil na stronach +google.

Znajdą Państwo na niej codzienne informacje prawne i wiele porad.

 

Strona Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju na +google.
Strona Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu-Zdroju na +google.

Zapraszam do obserwowania, zapoznania się z ofertą, a także do dawania plusików i komentowania.

Pozdrawiam

adw. Wojciech Kała

 

 

 

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Instrukcja dla osób uprawnionych – rekompensata

Aktualności

INSTRUKCJA dla OSÓB UPRAWNIONYCH

 

Instrukcja do pobrania na stronie Ministerstwa  pod tym LINKIEM.

I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest:

 • emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty,
 • w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym
  • do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
  • do dnia 31.12.2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
  • do dnia 17.10.2017 r. na skutek zawarcia porozumienia w sprawie zmiany ZUZP w LW Bogdanka S.A.
  • do dnia 15.10.2017 r. w Tauron Wydobycie S.A.
 • postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

II Wdowa, wdowiec i sierota

mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał wyżej wymienione warunki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.

W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie lub renciście rekompensata jest wypłacana w częściach równych osobom uprawnionym.

Wdowa, wdowiec lub sierota do wniosku dołączają dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty:

WDOWA, WDOWIEC – decyzję ZUS  o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe,

SIEROTA – decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.

III OSOBY NIEUPRAWNIONE:

 • Osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla.
 • Osoby, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego.
 • Osoby, które wraz z emeryturą lub rentą otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.
 • Osoby, które w ramach restrukturyzacji sektora gwk ze spółek czynnych przeszły wraz z majątkiem przekazanym do SRK S.A., skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu w/w urlopów przeszły na emeryturę.
 • W terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy osoba uprawniona składa wniosek osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną do przedsiębiorstwa wypłacającego. Osoba weryfikująca wniosek w przedsiębiorstwie wypłacającym weryfikuje zgodność danych zawartych we wniosku z danymi w dokumencie tożsamości oraz potwierdza uprawnienie do bezpłatnego węgla lub jego brak.
 • W przypadku składania wniosku osobiście, osoba uprawniona musi mieć dokument tożsamości, na podstawie którego będzie można dokonać weryfikacji danych zawartych we wniosku.
 • RENCISTA dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień  do pobierania renty
 • W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie dopisać „REKOMPENSATA”
 • W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, osoba ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu – upoważniającym do  złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

 

Osoby uprawnione składają wniosek wraz z oświadczeniem do:

 • przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszły na emeryturę lub rentę – w przypadku osób z:

 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

Tauron Wydobycie S.A.

LW „Bogdanka” S.A.

 

 • Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – w przypadku osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z

Kompani Węglowej S.A.,

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

„Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.

Instrukcja dla osób uprawnionych.

Pozdrawiam

adw. Wojciech Kała

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017 r.

Aktualności

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017

Gdzie Złożyć Wniosek ,  Prawo Do Bezpłatnego Węgla

 

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.

www.srk.com.pl

 1. SRK SA POK KWK Krupiński
 • Suszec, ul Piaskowa 35
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Czechowice -Dziedzice
 • Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Wola
 • Wola, ul. Kopalniana 10
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK KWK Makoszowy
 • Zabrze, ul. Makoszowska 24
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK KHW
 • Katowice, ul. Damrota 16/18
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Zabrze
 • Zabrze, ul. Lompy 11
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Rybnik
 • przychodnia
 • Rybnik, ul. Jastrzębska 12
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Libiąż
 • Przychodnia
 • Libiąż, ul. Górnicza 5
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Rybnik
 • KWK Jankowice – biurowiec
 • Rybnik, ul. Jastrzębska 12
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Rydułtowy
 • KWK ROW – budynek byłego klubu NOT
 • Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 87
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20

 

 1. SRK SA POK Bytom
 • KWK Centrum
 • Bytom, ul. Łużycka 7
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Pszów
 • KWK Anna
 • Pszów, ul. Skwary 21
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Sosnowiec
 • KWK Kazimierz Juliusz
 • Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Katowice
 • KWK Boże Dary
 • Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 95
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Katowice
 • KWK Wieczorek
 • Katowice, ul. Szopienicka 58
 • otwarcia: pon. – niedz. 8-20
 1. SRK SA POK Chwałowice

 • KWK ROW
 • Chwałowice, ul. Przewozowa 13a
 • otwarcia: pon.-niedz.8-20
 1. PGG POK Łaziska Górne
 • KWK Bolesław Śmiały – budynek Dyrekcji
 • Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12
 • otwarcia: pon.-sob.. 8-20
 1. PGG POK Bieruń
 • KWK Piast – Budynek sekcji transportu, pokój nr 1
 • Bieruń, ul. Granitowa 16
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Lędziny
 • KWK Ziemowit – Budynek byłego referatu węglowego, pokój nr 1
 • Lędziny, ul. Pokoju 4
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Radlin
 • KWK Marcel –- Budynek byłej stolarni
 • Radlin, ul. Korfantego 52
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Ruda Śląska
 • KWK Bielszowice – budynek Dyrektora ds. Ekonomicznych – pokój nr 14
 • Ruda Śląska, ul. Halembska 160
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Ruda Śląska
 • KWK Halemba – budynek Dyrekcji B – pokój nr 8 A
 • Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Ruda Śląska
 • KWK Pokój – budynek Dyrekcji  – pokój nr 16
 • Ruda Śląska, Niedurnego 13
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. PGG POK Sośnica
 • KWK Sośnica – Pawilon BHP
 • Sośnica, ul. Błonie 6A
 • otwarcia: pon.-sob. 8-20
 1. MOK – Miejski Ośrodek Kultury Radlin

Radlin ul. Mariacka 9

Godz. otwarcia: pon. – piątek 7- 14.

 

 

 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.

www.jsw.pl

 

 1. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”
 • Dawny referat węglowy w budynku transportu
 • 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4
 • 32 756 1702; 32 756 1653
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
 • Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz sali nr 33
 • 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6
 • 32 756 5106; 32 756 5653
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”
 • Dawny budynek działu BHP oraz biuro w „starej” Dyrekcji obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia
 • 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1
 • 32 756 3254; 32 756 3653
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Budryk”
 • Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25 (parter)
 • 43-178 Ornontowice ul. Zamkowa 10
 • 32 239 5611; 32 239 5750
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”
 • W siedzibie Dyrekcji pokój 4, 5 i 6
 • 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1
 • 32 718 5526; 32 718 5119
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”
 • Dział Zatrudnienia pokój 10 B  i 13
 • 44-193 Knurów ul. Górnicza 1
 • 32 717 6200; 32 717 6207
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15

 

 1. KWK „Krupiński”
 • Biuro Ruchu Załogi
 • 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35
 • 32 756 6611; 32 756 6644
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. KWK „Pniówek”
 • Hala Zborna
 • 43-251 Pawłowice ul. Krucza 18
 • 32 756 2897; 32 756 2898
 • otwarcia: pon.-pt. 6-20, sob. 7-15
 1. Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. ( były Zakład Logistyki Materiałowej)

 • Pokój 402
 • 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Towarowa 1
 • 32 756 4919
 • otwarcia: pon.-pt. 7-15

 

 

TAURON Wydobycie S.A.

www.tauron-wydobycie.pl

 1. Tauron Wydobycie SA (Centrum)
 • pokój nr 2
 • 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
 • 32 618 5086, 32 618 5238
 • otwarcia: pon.-pt. 8-20
 1. Tauron Wydobycie SA (Szyb Piłsudski)
 • pokoje nr 6, 7,
 • 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 6
 • 32 618 5653, 32 618 5437, 32 618 5224
 • otwarcia: pon.-pt. 8-20
 1. Tauron Wydobycie SA (Budynek przed Bramą Główną ZG Janina)
 • pokoje nr 108, 202
 • 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23
 • 32 6270 630, 32 6270 611, 32 6270 286, 32 6270 692, 32 6270 654
 • otwarcia: pon.-pt. 8-20

 

LW „Bogdanka” S.A.

www.lw.com.pl

 1. LW Bogdanka SA
 • w Bogdance
 • stołówka górnicza
 • 21-013 Puchaczów
 • otwarcia: 8-14, w czwartki: 8-18

Gdzie Można Złożyć Wniosek o Rekompensatę Za Utracony Węgiel 2017

 

W razie problemów zapraszam do Kontaktu.

adw. Wojciech Kała

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy

Aktualności

OD 24 PAŹDZIERNIKA 2017 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

 

WNIOSEK O REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

 

Podstawowe informacje zajdziemy pod tym LINKIEM 

 

USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla definiuje osobę uprawnioną jako :
a)emeryta i rencistę mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zwanej dalej „rentą”, i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń,
b)wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po osobie, o której mowa w lit. a.
Rekompensata nie przysługuje osobie uprawnionej, której roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
Wysokość rekompensaty wynosi 10 000 zł.
Wniosek o wypłatę rekompensaty osoba uprawniona składa do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zamieszcza na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo wypłacające.
Pod tym LINKIEM również znajda Państwo wzór dokumentów.
Oraz pobrać ze strony:

Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera:

1)imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL;
3)nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, przeszła na emeryturę lub rentę;
4)informację, że osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, posiadała prawo do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innej regulacji obowiązującej w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń;
5)wskazanie sposobu wypłaty rekompensaty;
6)adres zamieszkania osoby uprawnionej;
7)numer rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na jaki ma być wpłacona rekompensata – w przypadku wypłaty rekompensaty przelewem;
8)telefon do kontaktu z osobą uprawnioną;
9)datę i podpis osoby uprawnionej.

3. Do wniosku o wypłatę rekompensaty dołącza się:

1)dokumenty potwierdzające uprawnienie do rekompensaty – w przypadku osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b;

2)oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą;

2) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla nie podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;

3) nie złożyłem(am) pozwu/złożyłem(am) pozew* dotyczący(ego) roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla do sądu … w …;

4) nie będę występować z roszczeniami z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

*Niepotrzebne skreślić”.

 

W przypadku uwzględnienie wniosku pieniądze są wypłacane w podany we wniosku sposób.

 

 

Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.
Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.

adw. Wojciech Kała
Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Aktualności

Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

 

Obowiązek alimentacyjny

Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86

Teza

Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 KRO zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności.

Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo więzów prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego.

Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być świadczenia pieniężne lub w naturze; jej wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten służy i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku.

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 KRO, które wyłącza powództwo opozycyjne z art. 840 KPC.

W razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 KC). Nie może to nastąpić, gdy uprawnionym jest małoletnie dziecko.

Zabezpieczenie wykonania należnych dziecku alimentów od tego z rodziców, które zamierza wyjechać za granicę, należy do istotnych spraw dziecka (art. 97 par. 2 KRO).

Zabezpieczenie to może nastąpić przez:

a) złożenie na książeczkę PKO sumy pieniężnej należnych alimentów obliczonej za okres do osiągnięcia przez dziecko możności samodzielnego utrzymania się,

b) zabezpieczenie sum odpowiadających świadczeniu alimentacyjnemu na nieruchomości lub ruchomościach albo wierzytelnościach zakładu rzemieślniczego czy przedsiębiorstwa lub innych wierzytelnościach i prawach,

c) umowę poręczenia, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela spełnić zobowiązanie alimentacyjne dłużnika, jeżeli ten nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Przedstawione przez strony propozycje zabezpieczenia wykonania świadczeń alimentacyjnych podlegają ocenie sądu.

Przyznanie uprawnionemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie zwalnia zobowiązanego z obowiązku płacenia alimentów.

Zasiłek rodzinny pobierany przez jedno z rodziców powinien być uwzględniony przy orzekaniu o wysokości alimentów.

Obowiązek świadczeń alimentacyjnych między małżonkami po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego.

Przy ocenie, czy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 par. 2 KRO), należy brać pod uwagę warunki materialne tego małżonka, jakie miałby gdyby drugi z małżonków spełniał należycie swoje obowiązki i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie.

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa:

a) wskutek zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa:

b) z upływem lat pięciu od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności obowiązek ten ulegnie przedłużeniu.

Rozpoznając sprawę o alimenty sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przeprowadzeniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

OSNCP 1988 nr 4, poz. 42, MoP 1988 nr 6, poz. 60, Legalis

Kodeks cywilny, Art. 5, Art. 133

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Art. 23, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 56, Art. 60 § 2, Art. 61, Art. 96, Art. 97 § 2, Art. 125, Art. 128, Art. 129, Art. 130, Art. 131, Art. 132, Art. 133, Art. 134, Art. 135, Art. 136, Art. 137, Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 141, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148

Numer 26104

Skład sądu

Przewodniczący: Prezes SN W. Sutkowski

Sędziowie SN: T. Bielecki, G. Bieniek, C. Bieske, B. Bladowski, T. Bukowski, H. Ciepła, S. Dmowski, A. Gola (sprawozdawca), Ł. Grygołajtys, K. Kołakowski, W. Łysakowski, Z. Marmaj, T. Miłkowski, J. Niejadlik, W. Patulski, K. Piasecki, W. Skierskowska, J. Sokołowski, K. Strzępek, J. Suchecki, M. Sychowicz, J. Szachułowicz, Z. Świeboda, A. Wielgus (sprawozdawca), M. Zakrzewska, T. Żyznowski

Protokolant: członek Biura Orzecznictwa SN B. Pustelnik

Obowiązek alimentacyjny w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu

adw. Wojciech Kała

Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Orzeczenie Sądu Najwyższego – najem pojazdu zastępczego

Aktualności

Najem pojazdu zastępczego.

Objęcie odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wydatków na najem pojazdu zastępczego poniesionych przez poszkodowanego

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17

Teza

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

www.sn.pl, Legalis.pl Kodeks cywilny

Art. 805 [Pojęcie; rodzaje świadczeń]

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

§ 3. Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu niniejszego o rencie.

§ 4. Przepisy art. 3851-3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Numer 1651540
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu 

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Aktualności

Czynności podlegające zaskarżeniu skargą pauliańską – niemożność zaskarżenia umowy przedwstępnej

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.

Skarga pauliańska actio Pauliana) – rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – I Wydział Cywilny z dnia 22 grudnia 2016 r. ACa 626/16

Teza

Zaskarżeniu przy pomocy akcji pauliańskiej podlegają czynności prawne rozporządzające oraz czynności zobowiązujące o podwójnym skutku, które od razu prowadzą do rozporządzenia. Skargą pauliańską nie można natomiast zaskarżyć czynności wyłącznie zobowiązujących, a tym bardziej umowy przedwstępnej.

 • OSAKat 2017 nr 1, poz. 2, Legalis
 • Kodeks cywilny, Art. 527
Art. 527 [Przesłanki] Skarga Pauliańska 
§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.
§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Numer 1637241

Skład sądu Apelacyjnego w Katowicach

Przewodniczący:

SSA Małgorzata Wołczańska
Sędziowie:
SSA Ewa Jastrzębska
SSA Joanna Naczyńska (spr.)
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Apelacyjny w Katowicach

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące skargi pauliańskiej.